POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej coachyourhome.com wraz z subdomeną studio.coachyourhome.com.

Administratorem danych osobowych jest Anna Gacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Gacka CYHome”, ul. Wyspiańskiego 1a/2/4,  41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 9541125189

Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem mejlowym kontakt@coachyourhome.com

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Anna Gacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Gacka CYHome”, ul. Wyspiańskiego 1a/2/4,  41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 9541125189,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem coachyourhome.com
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem coachyourhome.com/sklep
 4. Platforma- strona dostępu do programów online dostępna pod adresem subdomeny studio.coachyourhome.com
 5. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony, Sklepu Platformy.

§ 2 Dane osobowe

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania  zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 • Zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie i/lub Platformie takich jak formularz zamówienia, formularz rezerwacji lub formularz zapisu na newsletter oraz kontaktując się mejlowo.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie produktu lub usługi zawieranej za pośrednictwem Sklepu lub Platformy (w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie produktu lub usługi.

 • Składając zamówienie, Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Zamówienia dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymagają podania nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP.
 • Korzystanie z produktów online na Platformie możliwe jest jedynie po założeniu konta użytkownika. Dane potrzebne do założenia konta (adres e-mail oraz imię) Użytkownik podaje składając zamówienie. KOnto generowane jest automatycznie. Informacje o założeniu konta, dane logowania oraz wszystkie informacje związane z realizacją zamówienia przesyłane są mejlem po złożeniu zamówienia.
 • Użytkownik może modyfikować dane po zalogowaniu się na swoje konto w studio.coachyourhome.com. Dane Użytkownika są przetwarzane przez czas obowiązującej umowy zawartej w momencie składania zamówienia. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto wraz z danymi, co będzie skutkować brakiem dostępu do zamówionych produktów. Dane dotyczące złożonego zamówienia pozostaną w bazie i będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikającej z zawartej umowy.
 • W przypadku nieopłacenia zamówienia, konto Użytkownika zostanie usunięte przez Administratora do 72 godzin.
 • Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.

8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera ((materiałów edukacyjnych, informacji o nowościach, produktach i specjalnych ofertach). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. 

9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w formularzu rezerwacji  przetwarzane są w celu umówienia i przeprowadzenia bezpłatnej sesji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umówić się na sesję.

10. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć inne dane osobowe. Administrator będzie przechowywał podane dane tak długo jak uzasadnia to cel nawiązania kontaktu.

11. Dodając komentarz na blogu Użytkownik korzysta z systemu Disquss co wymaga rejestracji w tym systemie. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza.

12. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmom dostarczającym usługę majlingu, firmie księgowej).

§ 3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz stron zapisu na newsletter:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych Administrator wykorzystuje narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi Administrator kieruje do Użytkownika reklamy w serwisie Facebook.
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.